top of page

Algemene voorwaarden

Door het geven van een opdracht zijn automatisch de algemene voorwaarden aanvaard.

 

De website

Alle content van deze website is eigendom van Ruud Rodermond en is beschermd door de Nederlandse auteurswet. Zowel tekst als foto’s als andere content mogen niet worden gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd of anderzijds gebruikt worden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de maker.​

Auteursrecht/portretrecht

Het auteursrecht van foto’s ligt bij de fotograaf, zo mag een derde nooit een foto publiceren zonder toestemming van de fotograaf én zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is. Doorsturen van foto’s aan commerciële partijen (bijv. leveranciers) is niet toegestaan. Indien een dergelijke partij foto’s wil gebruiken voor commerciële doeleinden dan dient vooraf contact opgenomen te worden met de fotograaf. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

 

De portretrechten liggen bij de geportretteerde. Deze geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan de fotograaf om zijn/haar foto’s te mogen plaatsen voor zakelijk gebruik (website, social media, wedstrijden etc.), tenzij door de klant van te voren anders is aangegeven.

Digitale bestanden

Digitale bestanden worden alleen in JPEG geleverd, overeenkomstig de opdracht in lage of hoge resolutie. 

Ruud Rodermond fotografie levert enkel nabewerkte fotobestanden, en levert nimmer onbewerkte bestanden of RAW bestanden van de foto’s. Daarnaast is het niet mogelijk om alle gemaakte foto’s te ontvangen. Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen of af te laten drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en/of bijgesneden. Als digitale bestanden elders worden afgedrukt, is Ruud Rodermond fotografie niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.
 

Copyright

Het is niet toegestaan beelden of teksten uit de website van Ruud Rodermond fotografie te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

Vergoeding

Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding in aanmerking. In geval van overmacht of falen van techniek is de fotograaf aansprakelijk voor niet meer dan de overeengekomen vergoeding.

​Factuur, betaling & reservering

Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Een opdracht - en reservering van de trouwdatum - voor een bruidsreportage is definitief na betaling van een vast voorschot van € 100,-

Mocht Ruud Rodermond fotografie meerdere bruiloftsaanvragen voor één en dezelfde dag ontvangen staat het deze vrij om hierin een eigen keuze te maken. 

Als de opdrachtgever wil dat de opdracht op locatie wordt uitgevoerd, dan zal de opdrachtgever zorgen voor een geschikte werkplek. Tevens zullen dan reistijd- en reiskostenvergoeding in rekening worden gebracht van € 0,70 per kilometer

Annulering

Bij een bruidsreportage geldt dat als de opdracht binnen 6 maanden voor de gereserveerde huwelijksdatum wordt geannuleerd, 50% van de reportagekosten in rekening wordt gebracht. Bij een annulering binnen 3 maanden wordt 75% van de reportagekosten in rekening gebracht. Het voorschot voor reservering van de trouwdatum van € 100,- wordt niet gerestitueerd. Bij annulering van een opdracht, zonder bericht hiervan binnen 2 dagen voor de gereserveerde datum/tijd, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

Levering en verzending

Voor levering van fotoproducten is de fotograaf afhankelijk van derden, de termijn hiervoor wordt in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld. De verzendkosten van fotoproducten zijn voor rekening van de klant.

Cadeaubonnen

Een cadeaubon is exact 1 jaar geldig na de uitgifte hiervan. Cadeaubonnen worden niet voor geld ingewisseld en worden enkel gepersonaliseerd aangeboden.

Aansprakelijkheid

De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde producten tenzij er sprake is van nalatigheid door de fotograaf.

De aansprakelijkheid is nooit hoger dan het oorspronkelijke factuurbedrag. Alleen aangetekende en verzekerde zendingen kunnen bij schade geclaimd worden. Voor beschadigde zendingen per envelop kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld. Ruud Rodermond fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als digitale bestanden elders worden afgedrukt.​

 

Algemene voorwaarden kunnen, zonder enige kennisgeving, aangepast worden.

patternkindwords.jpg

Klant is koning

Een onvergetelijke ervaring, dat is wat ik jou als klant wil meegeven.

Bij iedere opdracht staan de wensen van mijn klanten centraal en zet ik alles op alles om iedere verwachting te overtreffen.

0

JAAR ERVARING

+

0

INTERNATIONALE AWARDS

302

5-STERREN RECENSIES

1451

 HIGH FIVES GEKREGEN

bottom of page